Bilety

Żuraw mandżurski

Żuraw mandżurski

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Żuraw mandżurski zamieszkuje dorzecze rzeki Amur we wschodniej Rosji oraz w południowo-wschodniej Azji, w tym w Chinach i Japonii. Wiosnę i lato spędza
na terenach podmokłych, natomiast zimę na terenach bagiennych słodko i słonowodnych.

AKTYWNOŚĆ

Ptak wędrowny. Gatunek ten gniazduje i żeruje na bagnach o głębokiej wodzie. Ta preferencja siedliskowa jest rzadka, ponieważ większość gatunków żurawi woli płytkie wody. Gniazduje tylko na obszarach ze stojącą martwą roślinnością.

ODŻYWIANIE

Ich dieta składa się z owadów, bezkręgowców wodnych, ryb, płazów, gryzoni, trzciny, traw, jagód wrzosowatych, kukurydzy i innych roślin.

ROZMNAŻANIE

Są to ptaki monogamiczne i często pozostają razem aż do śmierci jednego z osobników. Samica składa 2 jaja; przeżywa zwykle tylko jedno pisklę.

WARTO WIEDZIEĆ

Ciągły wzrost uprzemysłowienia i ekspansja rolnictwa ogranicza tereny występowania tego gatunku. W tej sytuacji stał się on jednym z trzech najbardziej zagrożonych gatunków żurawi na świecie.

  • nazwa łacińska: Grus japonensis 
  • Status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – EN – endangered/ zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska –  Załącznik I
  • objęty Europejskim Programem Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową – ESB (European Studbook)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług. Jeśli nie dokonasz zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.