Bilety

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność stron internetowych

Gdański Ogród Zoologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zoo.gdansk.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.12.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2020

Strona internetowa zoo.gda.pl jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak możliwości zmiany wielkości tekstu oraz kontrastu na stronie
 • brak możliwości nawigacji przy pomocy klawiatury przy niektórych elementach
 • częściowy brak tekstów alternatywnych
 • brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie przy niektórych elementach
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • w zakładce kontakt brak informacji w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania (ETR)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 30.03.2022

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Znajewski, e-mail: pznajewski[at]zoo.gda.pl, tel. 58 552 00 41 wew. 201.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargi lub wnioski adresowane do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, jednostki budżetowej, rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości Gdański Ogród Zoologiczny.

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zajmuje się Kierownik Kancelarii Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Skargi i wnioski składane osobiście, ustnie i telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy biura GOZ tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30, w sekretariacie na parterze budynku administracji i pod numerem telefonu: 58 552 00 41. Skargi i wnioski mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zoo@zoo.gda.pl.

Skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko (nazwy) oraz adres wnoszącego oraz treść.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gdański Ogród Zoologiczny położony jest w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa. Zajmuje powierzchnię ponad 125 hektarów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co czyni z niego największy ogród zoologiczny w Polsce. W ZOO zamieszkuje ponad 770 zwierząt reprezentujących prawie 160 gatunków z całego świata, w tym większość zagrożonych wyginięciem w naturze. Na teren ZOO nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt, zakaz dotyczy również psów-przewodników.

Dojazd do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Odległość od centrum dzielnicy Gdańsk Oliwa: 2,3 km

Do ZOO można dojechać autobusami:

169 – kursuje na trasie Oliwa – ZOO – Osowa, przez cały rok

622 – kursuje na trasie Oliwa – ZOO – Oliwa, w sezonie letnim

G – kursuje na trasie Pogórze Górne (Gdynia) – ZOO, w sezonie letnim

Płatny parking dla samochodów osobowych, autokarów, motocykli znajduje się 200m od głównej bramy wejściowej do ZOO. Płatność za parking można uiścić w jednym z kilkunastu parkometrów lub poprzez aplikację mobilną operatora parkingu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są poza terenem ogrodu.

Wiata ze stojakami na rowery znajduje się 20m od głównej bramy wejściowej do ZOO.

Wejścia i wyjścia z ZOO

Całoroczna główna brama wejściowa i wyjściowa wraz z kasami biletowymi zlokalizowana jest 25 m od przystanku autobusowego. Nie posiada progów. Okienka kasowe wyposażone są w systemy głośnomówiące. Furtka przy bramie jest otwierana przez pracowników ochrony.

Sezonowa brama wyjściowa czynna jest  w miesiącach od maja do września, zlokalizowana jest na końcu pętli autobusowej przy ZOO. Przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nowe dodatkowe wejście i wyjście z ZOO zlokalizowane jest przy parkingu ZOO. Ta brama czynna jest w weekendy i święta. Przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Furtka przy bramie jest otwierana przez pracowników ochrony.

Bilety wstępu do ZOO

Bilety wstępu do ZOO można kupić online poprzez stronę internetową https://bilety.zoo.gda.pl/, w kasach biletowych przy głównej bramie wejściowej, w biletomatach zlokalizowanych przy głównej bramie wejściowej oraz przy dodatkowym wejściu od strony parkingu. Gdański Ogród Zoologiczny oferuje szeroki pakiet zniżek dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Wstęp wolny, po pobraniu bezpłatnej wejściówki, przysługuje m.in.:

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, za okazaniem stosownego dokumentu, oraz towarzyszącemu im jednemu przewodnikowi,
 • dzieciom i młodzieży do lat 16, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wskutek choroby (bez uszczegółowionej grupy niepełnosprawności), na podstawie legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności,  
 • jednemu opiekunowi dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w którym zawarta jest informacja dotycząca wymogu koniecznej opieki (pkt. 7 orzeczenia)

Bilet ulgowy przysługuje:

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim, za okazaniem stosownego dokumentu.

Teren ZOO

Pełna trasa zwiedzania ZOO ma długość około 5 km. Alejki mają utwardzoną nawierzchnię. Z uwagi na naturalne ukształtowanie terenu, alejki zwiedzania mają spadki i zniesienia, jednak nie ma barier w postaci schodów. Wzdłuż trasy rozstawione są ławki i wiaty wypoczynkowe.

Wszystkie pawilony zwierząt z ekspozycją wewnętrzną są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pawilonie ptaków i gadów znajduje się pokój dla opiekuna z małym dzieckiem, wyposażony w przewijak, wygodny fotel i umywalkę.

Na terenie ogrodu zoologicznego nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Wybiegi zwierząt odgrodzone są od alejek dla zwiedzających zgodnie z obowiązującymi przepisami: fosami, metalowymi ogrodzeniami, murami, żywopłotami i/lub siatkami. Wokół wybiegów ptaków znajdują się oznakowane tabliczkami ogrodzenia elektryczne. 

W wypożyczalni wózeczków czynnej od maja do września jest możliwość zarezerwowania i wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

Całoroczna kawiarnia posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Toalety dla zwiedzających

Przy wybiegu żyraf znajduje się całoroczna wolnostojąca toaleta  mająca wydzieloną część dla osób niepełnosprawnych.

Niedaleko wybiegu pingwinów znajduje się całoroczna wolnostojąca  toaleta. Nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W pawilonie lwów od maja do września dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek administracji

Budynek administracji posiada udogodnienie w postaci windy-platformy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy wschodnich, bocznych schodach wejściowych), umożliwiającej dostanie się na parter obiektu. Na parterze znajduje się: sala edukacyjna oraz biuro działu hodowlanego. Droga do sekretariatu i gabinetu dyrektora oddzielona jest wysokim schodkiem utrudniającym przejazd wózkiem inwalidzkim.  Wewnątrz budynku nie ma wind umożliwiających dotarcie do wyższych pięter, na których mieszczą się m.in. biura: zastępców dyrektora, księgowości, zamówień publicznych, zaopatrzenia, działu edukacji i marketingu. W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku są oznakowane zgodnie z PN drogi ewakuacyjne oraz  w miejscach dobrze widocznych znajduje się część graficzna „PLAN EWAKUACJI  Z POMIESZCZEŃ”. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Partner Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Przyjaciele ZOO

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług. Jeśli nie dokonasz zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.